Kategorier
Uncategorized

Årsmöte!

Hej du glade! Snart kommer vi att hålla vårt årsmöte, där vi summerar ett fruktansvärt tråkigt coronaår, men också planerar inför ett förhoppningsvis lite mindre tråkigt 2021! Vi kommer även att välja nya ledamöter till vår styrelse.

Årsmötet för Partiet Vändpunkt Region Uppsala kommer att hållas digitalt via Teams den 15/4 kl. 18.30 – 20.30.

Kategorier
Uncategorized

Principprogram och uppstartsmöte inför hösten!

Den 31:a maj hade Partiet Vändpunkt sin första nationella kongress. På grund av covid-19-pandemin tvingades vi hålla den digitalt, och kongressen blev inte så omfattande som den först var tänkt att vara.

Kongressen antog ett principprogram som ger en politisk vägledning inför det partiprogram som ska arbetas fram innan valet 2022.

Det finns att läsa här: Principprogram för Partiet Vändpunkt

Den 20/8 har vi i PV Uppsala ett första uppstartsmöte inför den stundande hösten! Tyvärr kan vi inte hålla heller det mötet fysiskt, men om du vill veta mer om vad vi egentligen håller på med så skicka oss ett mejl på regionuppsala@partietvandpunkt.se så får du en länk till vårt Zoom-möte!

Kategorier
Uncategorized

Uppsala har en hemsida!

Nu har distriktsavdelningen Region Uppsala en egen hemsida på Internet. Här ämnar vi tillhandahålla information om vår regionala aktiviteter, samla texter författade av våra medlemmar och uppdatera om viktiga nyheter från det nationella partiet.

Efter hand kommer allt mer information att publiceras här.

Vi ser fram emot att möta varandra och nya medlemmar i höst! Nästa medlemsmöte kommer att hållas i Uppsala den 20/8. Tills dess önskar vi dig en glad sommar!